International Exchange and Cooperation Department / Office of Hongkong, Macao and Taiwan Affairs
Hubei University of Economics
Add:  No.8 Yangqiaohu Road, Canglongdao Developing Park, Jiang Xia District, Wuhan, Hubei, P.R.China. 430205
Tel: (86)27-81973927

Fax: (86)27-81973927

internationaloffice@hbue.edu.cn